Nyt fra...

Månedsbrev januar 2019

Månedsbrev. Februar 2019
Kære forældre.
 
I sne står urt og busk i skjul,
det er så koldt derude.
Dog synger der en lille fugl,
på kvist ved frosne rude.
 
Med dette vers fra en af vore vintersange byder vi februar velkommen i SFO. Måske der kommer mere sne og i lidt større mængder -  vi kan jo håbe!
 
Fastelavnsfesten i SFO er i år mandag den 4.3 - det falder megetsenti år. Vi starter ca. kl. 13.30 - når børnene har klædt sig ud og når alle katte er slået af tønden spiser vi frittermad med de børn derer i SFO! Alle børn er velkommen til fastelavn i SFO - også de børn, der normalt holder fri mandag!
 
 
Værkstedsdage i SFO
Onsdage er faste dage i værkstedet med Hans. Her har børnene mulighed for at arbejde med træ mm.
 
Klubdage med 2.kl. & 3.kl. fortsætter henover forår. Stort set alle børn fra 2.kl. går i SFO og derfor prioriteres aktiviteter med 2.kl. 3.kl er selvfølgelig med i det omfang de ønsker. Der kommer et decideret forløb med kun 2.kl. i løbet af foråret, hvor de som klasse har deres egne dage sammen. Vi oplever at 2.kl. har er vokset og har taget stort medansvar for disse klubdage - det skal de have ros for! Klubdagene skaber grobund for et godt fællesskab generelt på tværs af de to klassetrin.
 
Tema i SFO:
Cirkus
Vi arbejder med cirkus i SFO den kommende tid. Det betyder, at 2.kl og 3.kl er artisterne, der på tværs af klasser, skaber deres egne numre og øver sammen i SFO tiden. Bh.kl og 1.kl arbejder med remedier til selve cirkusforstillingen. Nærmere information følger. Sæt allerede kryds i kalenderen den 21.3 kl. 15.00 i kirken har vi den store fantastiske cirkusforestilling!
 
Vi fortsætter jo selvfølgelig med at gå i hallen hver tirsdag med mindre andet fremgår af planen. Husk det er 0.kl. i lige uger og 1.kl. i ulige uger!
Husk blot indesko og de kan jo sagtens blive hængende i en pose ved barnets garderobe ugen igennem.
 
Sund dag betyder, at SFO fremstiller et sundt alternativ til frittermadpakken denne dag. Børnene skal dog stadig have egne madpakke med.
 
Små bønner: Det vil være godt for det enkelte barn, at overtøj, regntøj og støvler er tilgængeligt  hver dag. Vi prioriterer helt bevidst ude livet og dertil hører udrustning!!!
HUSK! Inde sko, da der både kan være fodkoldt og vådt omkring indgangsdørene. Brug gerne sommerens sandaler - de er super som indesko.
HUSK: SFO er lukket i uge 7!
Vi ønsker alle en god vinterferie.
Hilsen SFO/Marianna.
 
 
 
 

17-12-2018 MF