Nyt fra...

Månedsbrev oktober 2018

Månedsbrev. Oktober 2018
 
Kære forældre.
 
 
 
”Gør først det nødvendige, så det mulige, pludselig klarer du det umulige.”
 
 
Dette ovenstående citat af den hellige Franz af Assisi år 1181-1226 kan være godt, at grunde lidt over.
I SFO ’en står børnene  - især de yngre -  overfor nye udfordringer, krav og forventninger, hvor de har brug for en gradvis indføring og indlæring. Her passer dette citat ganske godt og de voksne i SFO må derfor opmuntre barnet gennem disse stadier. For eksempel det, at kunne tage skoene rigtigt på og blot binde en knude (eller mange knuder!). Senere kommer den fine sløjfe, når barnet gentagne gange ser, hvorledes og derefter får et stærkt ønske om at blive selvhjulpent. Finde sin egen madpakke og drikkedunk, kan være en en stor opgave og ofte er det nemt bare at opgive og sige det til en voksen. Når vi er på tur og skal gå langt, kan det oså være en udfordring for nogle børn at gå! Men vores mantra er at sige:" jeg kan, jeg vil og jeg skal"
 
September måned gik med en masse udendørsaktiviteter.Vores mooncar køreskole, hvor bh.kl har lært, hvorledes de skal navigere i mooncar trafikken og bh.kl. er blevet meget kompetente skolegårdstrafikanter. 
 
"Stærke fællesskaber er særligt vigtigte i en tid, hvor der er meget fokus på individet og individuelle kompetencer. Dette fremgår af en analyse som Dansk Center for Undervisnigsmiljø (DCUM) har foretaget sammen med Aarhus Universitet. Danske skoleelver i 4-9 kl - en trivselsundersøgelse 2017 -  slog entydigt fast, at stærke og sunde klassefællesskaber er et fundamment for den enkelte elevs trivsel og forudsætning for læring.
Derfor er de obligatoriske klasseture i SFO vigtige og dem prioriterer vi højt. Vi skal have mundtlig eller skriftlig besked fra jer, hvis jeres børn ikke skal med. TAK!
 
Onsdag den 10.10 er der obligatorisk tur på programmet. Denne gang er det 1.kl, der har mulighed for at komme ud på tur sammen. Disse obligatoriske klasseture er en god og vigtig indsprøjtning i klassekulturen og den forrige tur med 0.kl. var en god oplevelse for både børn og voksne -  ifølge de voksnes vurdering!!!
 
 
Eftertanke
Digital dannelse er kommet på dagsordenen! På nogle skoler har man allerede indført forbud - mobilen skal blive hjemme. Men uabset om man er for eller imod et forbud -lokalt eller nationalt -så kommer vi ikke udenom, at der er et stærkt og presserende behov for at ruste børn og unge til at kunne begå sig fornuftigt i vores digitale virkelighed. Der er brug for omtanke, viden og etik før man drøner derudaf med alle de fx medier -både i og udenfor skolen. Gode og sunde vaner hejmmefra er her basis, det handler selvfølgelig i bund og grund om, hvad børn/unge ser de voksne gøre!
Måske ser vi snart, at der fra politisk side konkret sættes digital dannelse og teknologiforståelse på skemaet i skolen. Jvf. projektet WiFive- det gode digitale fællesskab.
 
I den kommende kolde tid er det rart med indesko. Vi vil  gerne opfordre alle børn til at have hjemme
sko/indesko med i SFO’en. Det kan sagtens være sommerens sandaler, der bruges til dette formål.
  
Med ønsket om en god og afslappende efterårsferie
Hilsen SFO/Marianna.
 
 
          

21-08-2018 MF