Indmeldelse sker til skolens kontor.
 
Bemærk: vi har ventelister og kan derfor ikke garantere en plads på skolen
 
Skolepenge for skoleåret 2018/2019 pr. måned i 11 måneder (juli er betalingsfri)
 
1. barn             1.300 kr.
2. barn             1.025 kr.
3. barn                625 kr.
 
 
Oversigt over priser i SFO skoleåret 2018/2019

betaling sker over 11 måneder - juli er betalingsfri

tiden i parentes gælder for fredage

for ferien gælder at SFO er åben de to første samt sidste uge i sommerferien = uge 27+28+32 (altid 2 første og sidste uge i sommerferien)

man kan vælge at tilmelde sig til ferieordning fra skoleårets start. Så får man mulighed for at benytte alle 3 uger - og betaler et fast månedligt

  beløb i 11 måneder (man skal betale fra skoleårets start og ugen op til skolestart er således med i ferieordningen) 

man kan vælge at betale for hver enkelt uge 
 

Morgenåbning 7.00 - 8.05                                             gratis

Deltidsplads 13.05 - 15.00 eller 3 dage fuldtid                  875 kr. pr. måned

Fuldtidsplads 13.05 -16.30 (15.30)                                1.150 kr. pr. måned

Ferieordning                                                                     160 kr. pr. måned

Betaling pr. ferieuge                                                         975 kr.

 
Lejrskole betaling 
7. kl. Tyskland                                                    800 kr.
8. kl. København                                                 800 kr.
9. kl. Udlandstur (USA)                                     5.000 kr.
 
 
Såfremt barnet er tilmeldt inden 1. september er det muligt at søge tilskud til skolepenge og skolefritidsordning
 
Depositum:
 
Der indbetales 200,- kr. i administrationsgebyr ved opskrivning på venteliste.
 
Når barnet optages på skolen indbetales 1000,- kr., som tilbagebetales, når eleven går ud af skolen og har afleveret skolens bøger/materialer tilbage. 
Bemærk: hvis eleven udmeldes inden skolestart betragtes beløbet som gebyr og tilbagebetales ikke. 
 
Udmeldelse fra skolen og ændringer i sfo-betaling skal ske 14 dage før den måned, udmeldelsen/ændringen skal gælde fra.