Profil

Pædagogiske principper

Lykkegårdskolen
 • er en kristen friskole
Det betyder, at vi begynder hver dag med fælles morgensang, hører en fortælling og beder fadervor. Alle elever får gennem kristendoms-undervisningen en solid indføring i grundlaget for den kristne tro med udgangspunkt i de bibelske beretninger.
 • har elever og lærere fra folkekirke- og frikirkebaggrund
 • har op til 23 elever i hver klasse
 • blev oprettet i 1988
 • har ca. 195 elever fra børnehaveklassen til 9. klasse

De enkelte fag

Skolens obligatoriske fag:
 • Dansk
 • Matematik
 • Fysik
 • Engelsk
 • Tysk
 • Biologi
 • Geografi
 • Historie
 • Kristendom
 • Samfundsfag
 • Musik
 • Idræt
 • Natur og teknik
 • Formning
 • Håndarbejde
 • Sløjd
 • Hjemkundskab
 
Valgfag og anden frivillig undervisning:
 • Design
 • Dans
 • Idræt
 • Ti-finger
 • WWW
 • Layout
 • Hjemkundskab
 • Musik / kor
 • Nørd
 • Kodning
 • og mange flere