Tilsynsførende på Lykkegårdskolen

Anne-Marie Hansen er certificeret tilsynsførende på Lykkegårdskolen. Hun opfylder de nye krav i "Lov om friskoler og private grundskoler", beskrevet i bekendtgørelse om "Valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler", der trådte i kraft 6. januar 2017.