Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

  • Samlet elevtal pr. 01-03-2017:  193 elever

Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
 
  • Indskolingen (0.-2. klasse): 20 elever pr. klasse
  • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 19,75 elever pr. klasse
  • Udskolingen (7.-9. klasse): 18 elever pr. klasse 
     
 

Karaktergennemsnit

   
Lykkegårdskolen, Kolding
           
   
Grundskolekarakterer - gennemsnitskarakterer (7-trin) fordelt på fag, fagdisciplin og bedømmelsesform
 
   
   
             
   
Afgangsprøve
Standpunkt
 
Bundne prøvefag
Prøvefag til udtræk
Vurderinger og evalueringer
Standpunkt
 
Biologi
Ingen
     
6.6
 
Dansk
Læsning
6.9
   
9.3
 
Mundtlig
9.2
   
7.0
 
Retskrivning
7.3
   
7.3
 
Skriftlig
5.4
   
7.8
 
Engelsk
Mundtlig
7.9
   
6.9
 
Skriftlig
     
7.7
 
Fysik/kemi
Praktisk/mundtlig
7.9
   
7.9
 
Geografi
Ingen
     
7.4
 
Historie
Ingen
     
7.7
 
Idræt
Ingen
     
9.1
 
Kristendomskundskab
Ingen
     
8.1
 
Matematik
Matematisk problemløsning
6.8
   
7.9
 
Matematiske færdigheder
8.1
   
7.9
 
Mundtlig
 
9.1
 
7.9
 
Obligatorisk projektopgave
Ingen
   
9.9
 
 
Samfundsfag
Ingen
     
8.3
 
Mundtlig
 
8.7
   
 
Tysk
Mundtlig
     
7.3
 
Skriftlig
     
7.4
 
   
Kilde: UNI-C Statistik & Analyse
Note 1: Antal under 5 er skjult af anonymitetshensyn. Totaler vil derfor ikke altid stemme med summen af de synlige tal.
Note 2: Privatister indgår ikke i karaktergennemsnit og karakterfordelinger
   
   
 
 
© UNI-C Statistik & Analyse
 
Sidst opdateret: 26. marts 2017

 

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

 
           
   
Overgang til uddannelse 3 mdr. efter afslutning fordelt på til-uddannelse
   
   
             
   
2010
2012
2013
2014
2015
 
Grundskolen
100%
75%
79%
63%
94%
 
Gymnasiale uddannelser
     
31%
 
 
   
   
Kilde: UNI-C på data fra INTE (Danmarks Statistik)
 
   
   
 
 
(c) UNI-C Statistik & Analyse
 
Sidst opdateret: 26. marts 2017

Antal elever pr. pc

Antallet af computere i forhold til elevtallet:
Eleverne skal fra 5. klassetrin medbringe deres egen computer til undervisningen. Skolen stiller officepakken til rådighed for den enkelte elev.
Skolen har som forsøgsordning givet elever i 4.klasse lov til at medbringe egen divice.

Lykkegårdskolen har et klassesæt Macbook Air til 0-4 klasse, et klassesæt Ipads og 5 Macbook Pro til udlån til eleverne.
 
 

Antal elever pr. er 1 til 4 i 0.-4. klasse og 1til 1 fra 5. til 9. klasse.

Antal lærere

Opgørelse over antallet af lærere:
 
  • Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 01-08-2016:  16
    Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale