”Vi skal værne og være,

Vi skal le og lære.

Vi må give plads og rum,

Så vi sammen er den stærkeste sum.”
                                                      MF

De fysiske rammer
Lykkegårdskolen har tidligere været en gård med hovedbygning, stalde og længer, men danner nu rammen om vores skole og med masser af atmosfære.

SFO ’en er fysisk placeret i ”stalden”, i lokaler der i dag fremstår meget hyggelige, lyse og praktiske. Her er der indrettet både børnehaveklasse og SFO.

SFO’en har adgang til dejlige udendørsarealer med sandkasser i både den store skolegård og den lille skolegård, klatrestativ, basketkurve, fodboldmål, mooncars, cykler, løbehjul mm.  Desuden ligger vi placeret i et skønt lokalområde med grønne arealer –  park, skov og sø, som giver mange gode muligheder for at inddrage naturen og være aktive sammen på tværs af klassetrin.


Åbningstider
SFO er åben fra kl. 13.05 til 16.30 mandag til torsdag. Fredag lukker SFO kl. 15.30.

Alle elever fra bh.kl. til og med 3.kl kan tilmeldes SFO.

SFO har morgenåbning fra kl. 7.00 til 8.00 og er man tilmeldt SFO, er man automatisk tilmeldt morgenåbning.

Man kan vælge mellem deltids SFO og fuldtids SFO.

SFO har ligeledes åbent i uge 27*, 28* og 32*. I disse uger lægger vi vægt på spændende og lærerige ture ud af huset og gode relationer på tværs af klassetrin.


Pasningsmuligheder
Der er to pasningsmuligheder i SFO.

Fuldtid:   7.00 – 8.00 samt efter skoletid og frem til kl. 16.30 / 1.150 kr. pr måned i 11 måneder

Deltid:     7.00 – 8.00 samt efter skoletid og frem ti kl. 15.00 / 875 kr. pr måned i 11 måneder

Deltid:     7.00 – 8.00 samt efter skoletid og frem til kl. 16.30 – men 3 dage om ugen / 875 kr. pr. måned i 11 måneder


*Ferieordning

1. Man betaler et fast månedligt beløb og hermed har adgang til de 3 uger SFO har åben / 160 kr. pr måned i 11 måneder
eller
2. Man tilkøber - tilmelder og betaler for hver enkelt ferieuge og opkræves efterfølgende via skolepengene / 975 kr. pr uge

Børn og personale

Der er nu ca. 70 børn fra august til april, hvor vi med ”Glidende Overgang” modtager 20 børn fra børnehaver i lokalområdet. De ”små nye” møder her skolen og klædes på til at starte i bh.kl. til august. I disse 3 måneder er vi derfor over 90 børn i SFO’en.

Den nuværende medarbejderstab er på 6 pædagoger og medhjælpere.

Anerkendende pædagogik
I SFO’en vægtes den anerkendende og rummelige tilgang til det daglige arbejde med børn, forældre og kolleger. Dette kommer bl.a. til udtryk ved, at
se og fremme det enkelte barns ressourcer og kompetencer i fællesskab med barnet, forældre og det pædagogiske personale.

Der hvor aktiviteter er valgfrie:

  • at respektere og anerkende barnets valg, ønsker og behov
  • at respektere og anerkende barnets evne til selv at skabe sociale relationer og forvalte sin tid i SFO.


God trivsel
God trivsel i SFO hænger blandt andet sammen med sund kost, motion og frisk luft. Det sætter vi højt i vores SFO. Alle skal ud hver dag året rundt efter spisesamling.

Til spisesamlingen deles vi i grupper, - en stilletid, hvor alle har mulighed for at komme i ro og få bearbejdet dagens indtryk. Her skal børnene ikke forholde sig til andet end at spise, være og hvile. Det er vores erfaring, at alle børn har gavn af at geare ned og få energi til resten af dagen i SFO.


Aktiviteter
Der er planlagte og spontane aktiviteter. Der udarbejdes månedsprogrammer med diverse tilbud og aktiviteter tilgængelig på intra.

Nogle aktiviteter er et tilbud og dermed valgfrie og andre er obligatoriske for alle børn i SFO.

En bred vifte af aktiviteter kan være:

sport i hallen, lektiecafé, sund dag, fælles fødselsdag, naturture i lokalområdet, gå i køkkenet, boldspil på plænen, rekorddag, træværksted, wii-turneringer, båldage mm.

Udover aktiviteter i selve SFO er der ture til skoven, stranden, Legeparken, museumsbesøg o.a.

Der vil løbende være aktiviteter og pædagogiske tiltag rettet specifikt mod bestemte klasser og grupper af børn.


De store børn - klubdage

For 2. kl. & 3. kl. er der iværksat et pædagogisk tiltag, hvor de er medbestemmende på nogle områder og har deres egne ”klubdage” som de store børn i SFO.

Her har de mulighed for at hygge og have nogle anderledes aktiviteter, som de selv har indflydelse på. Her indgår de” store børn” i demokratiske processer og når børn medinddrages udvikles deres medansvarlighed!


Vigtigt for SFO
Vi vil, at børnene er glade for at være i SFO fordi:

  • der er trygge rammer
  • at vi hjælper, respekterer og samarbejder med hinanden
  • at det er børnenes fritid og der vil være valgfrie og obligatoriske aktiviteter
  • at der skal være plads til leg og nye sociale relationer mellem børn

at de kristne værdier omsættes i praksis -  i ord og i handling!