Den kommunale Sundhedstjenestes arbejde på skolen består bla. i:

  • Funktionsundersøgelser af den enkelte elev i henhold til servicetilbud som f.eks. høre- og synsprøve, højde/vægt.
  • Sundhedssamtaler med eleverne enkeltvis eller i grupper.
  • Supplerende undersøgelser af og vejledning til børn og unge med særlige behov.
  • Sundhedspædagogisk indsats vedrørende almen sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

Børnene tilbydes 2 forebyggende helbredsundersøgelser:

  • Indskolingsundersøgelse i 0. klasse omfattende helbredstjek, motorisk undersøgelse og samtale om trivsel og udvikling.
  • Udskolingsundersøgelse i 8. klasse med særlig fokus på eventuelle forhold af betydning for erhvervsvalg.

I skoleåret 2018/19 undersøges/undervises følgende årgange:

0. klasse: indskolingsundersøgelse med forældre
1. klasse: sundhedssamtale med forældre
3. klasse: undervisning i sund morgenmad
4. klasse: menstruationsundervisning til pigerne
5. klasse: sundhedssamtale og pubertetsundervisning
6. klasse: synsprøve
7. klasse: undervisning i søvn
8. klasse: udskolingsundersøgelse

Eleverne i 2., 3., 4., 7. og 9. og 10. klasse undersøges ikke medmindre, at der hos den enkelte elev er særlige sundheds- eller udviklingsmæssige problemer.

Sundhedsplejen anvender Skolesundhed.dk, som er et webbaseret spørgeskema beregnet til indsamling af information om sundhed og trivsel blandt eleverne. Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres i år i 0., 5. og 8. klasse. Skemaerne til 0. klasse udfyldes af elevernes forældre inden samtalen med sundhedsplejersken, mens skemaerne i 5. og 8. klasse udfyldes af eleverne inden undersøgelsen hos sundhedsplejersken.

Udover de aftalte undersøgelser er elever og forældre velkomne til at kontakte sundhedsplejersken for at få råd og vejledning. Spørgsmål eller kommentarer i forbindelse med Den kommunale Sundhedstjeneste kan også stiles til faglig leder Louise Mønsted.

Den kommunale Sundhedstjeneste kan kontaktes via Sundhedsplejen på tlf. 79797295.