Den kommunale Sundhedstjeneste.

Den kommunale Sundhedstjenestes arbejde på skolen består bla. i :

 Funktionsundersøgelser af den enkelte elev i henhold til servicetilbud som f.eks. høre- og synsprøve, højde/vægt.

         Sundhedssamtaler med eleverne enkeltvis eller i grupper.

 Supplerende undersøgelser af og vejledning til børn og unge med særlige behov.

 Sundhedspædagogisk indsats vedrørende almen sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

Børnene tilbydes 2 forebyggende helbredsundersøgelser:

          Indskolingsundersøgelse i 0. klasse omfattende helbredstjek, motorisk undersøgelse og samtale om trivsel og udvikling.

 Udskolingsundersøgelse i 8. klasse med særlig fokus på eventuelle forhold af betydning for erhvervsvalg.

I skoleåret 2017 / 18 undersøges/undervises følgende årgange:

    O. klasse:             indskolingsundersøgelse med forældre 

    1. klasse:              sundhedssamtale med forældre

  1. klasse:              undervisning i sund morgenmad
  2. klasse:              menstruationsundervisning til pigerne
  3. klasse:              sundhedssamtale og pubertetsundervisning
  4. klasse:              synsprøve
  5. klasse:              undervisning i søvn
  6. klasse:              udskolingsundersøgelse

Eleverne i 2., 3., 4., 7. og 9. og 10. klasse undersøges ikke medmindre, at der hos den enkelte elev er særlige sundheds- eller udviklingsmæssige problemer.

Sundhedsplejen anvender Skolesundhed.dk, som er et webbaseret spørgeskema beregnet til indsamling af information om sundhed og trivsel blandt eleverne. Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres i år i O., 5. og 8. klasse. Skemaerne til 0. klasse udfyldes af elevernes forældre inden samtalen med sundhedsplejersken, mens skemaerne i 5. og 8. klasse udfyldes af eleverne inden undersøgelsen hos sundhedsplejersken.

Udover de aftalte undersøgelser er elever og forældre velkomne til at kontakte sundhedsplejersken for at få råd og vejledning. Spørgsmål eller kommentarer i forbindelse med Den kommunale Sundhedstjeneste kan også stiles til ledende faglig koordinator Åse Svansø Schrøder.

Den kommunale Sundhedstjeneste kan kontaktes via Sundhedsplejen pa tlf. 79797295.