Månedsbrev

Månedsbrev April 2018

Månedsbrev. April 2018
Kære forældre.
 
Som fuglekor i mark og lund
lovsynger vår i allen stund
med deres toner søde,
så alle tunger trindt om land
lovsynge dødens overmand
i påske-morgen røde.
                      Grundtvig: Som forårssolen….
 
Med 2. vers fra Grundtvigs smukke påskesalme byder vi april velkommen i SFO. Denne salme minder os igen på, hvad påsken handler om udover æg, frokoster og familiehygge - også i 2018. Gud lod sin søn dø og genopstå så, at vi kan leve!
Salmen er også et billede på det spirende forår, der hvert år bjergtager os igen og igen. Vi håber på dejligt forårsvejr, hvor ude livet med alle de gode lege, diverse boldspil og sjove påfund kan tage sin begyndelse i SFO.
 
Eftertanke
 
Danmark har fået en legeprofessor! Ja hvad er nu det?
Der skal sættes fokus på legen i sig selv - som en værdi. En sidegevinst ved legen er, at børn trænes i de værdier, der fremover vil blive efterspurgt i vort samfund. Helle Marie Skovbjerg - Danmarks første legeprofessor, som til daglig arbejder på Designskolen i Kolding - siger i et interview i Politikken, at legen skal tilbage. Hun har fået til opgave at forske i leg og sætte leg på dagsordenen - nationalt som internationalt. Helle Marie Skovbjerg er ansvarlig for den nye uddannelse Design for Play på Designskolen her i Kolding. Jeg tænker, det bliver spændende at følge denne forskning og se, hvilken indflydelse det vil få på den gængse pædagogiske tænkning.
 
 
Leg, ture og aktivitet i naturen og nærområdet.
Vores tiltag og indsatsområde,(omtalt i forbindelse med vores pædagogiske lærerplaner) hvor vi arbejder med at inddrage naturen og nærområdet mere i SFO’ens dagligdag, bliver i april, maj og juni måned primært onsdage og torsdage. Værkstedsdage rykker ligeledes udenfor, når vejret tillader det. 
 
Vi fortsætter med at gå i hallen hver tirsdag indtil sommerferien, så husk indendørs sportssko til denne dag.
 
Velkommen til børn og forlædre i Glidende overgang 2018
 
Dejligt at få fyldt huset igen med nye, nysgerrige og glade børn!
Tirsdag den 3. april tager vi , som tidligere nævnt, imod
”nye børn” i Glidende Overgang..
Vi ser frem til at få alle disse børn integreret stille og roligt i skolen og SFO én.
 
 
 
En lille bøn: Vi mangler en del af det tøj, som børnene har lånt i SFO henover vinteren. Vil I være så venlige, at aflevere det tilbage, så har vi noget ekstra tøj igen. Tak på forhånd.
 
Som forældre kan man måske tænke, vi ser jo hinanden næsten hver dag i SFO’en. Men her er der god mulighed for i strukturerede rammer, at sætte fokus på det enkelte barns trivsel, udvikling og fortælle de gode historier.
Forældresamtaler i  0.kl 1.kl., 2.kl.. vil være et tilbud i løbet af maj/juni måned og I vil senere informeres herom.
 
 
 
 
Hilsen SFO/Marianna
 

30-03-2018 MF