Skolens regler
 
 
1. Vi skal passe godt på hinanden
 
Det betyder blandt andet…
 
 • at du sørger for, at andre har det rart på skolen
 • at du går på gangene
 • at du trækker din cykel hen over legepladsen
 
 
2. Vi skal passe godt på os selv…
 
Det betyder blandt andet…
 
 • at du er forsigtig, når du er ude i trafikken
 • at du tænker dig om, når du er ude på legepladsen
 • at du bruger redskaber og instrumenter på en fornuftig måde
 
 
3. Vi skal passe godt på skolen…
 
Det betyder blandt andet…
 
 • at du er forsigtig med skolens inventar
 • at du gør dit til, at skolen er ren og pæn
 • at du behandler bøger, mapper og hæfter godt
 
 
 
Skolen er RØGFRIT OMRÅDE
 
Det betyder…
 
 • at elever og ansatte ikke ryger på skolens område (inde- og udearealer)
 • at forældre, gæster og lejere kan ryge uden for skolens bygninger – men uden for skoletiden.