Kontakt til Lykkegaardskolens UU-vejleder
UU-vejleder Yrsa Høyer
Mobil: 40 33 94 96
E-mail: [email protected]
 
Træffetid på telefonen 40 33 94 96
Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til kl. 15.30 og fredag kl. 8.00 til kl. 15.00 eller efter aftale. Ved møde, kursusvirksomhed eller andet kan henvendelse ske til UU-Kolding på 79 79 18 17

Træffetid på vejlederkontoret
Træffes på Lykkegaardskolen torsdage i ulige uger, eller efter nærmere aftale.

Hvad er UU?
UU-center Kolding tilbyder Uddannelsesvejledning til alle elever i 7.,8.,9. og 10. klasse på samtlige folkeskoler, frie grundskoler og specialskoler i Kolding Kommune.

UU-Kolding tilbyder også vejledning til unge i alderen 16 - 25 år, der har forladt grundskolen.

Uddannelsesvejledningen i grundskolen medvirker til, at eleverne tilegner sig et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder samt bliver bevidste om egne kompetencer og kvaliteter for derigennem at blive i stand til at træffe et selvstændigt valg af ungdomsuddannelse og erhverv.  

UU-vejlederen orienterer om uddannelsessystemet – indhold, struktur og mulighederne på arbejdsmarkedet. UU skal jf. Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. udfordre de unge i valg af ungdomsuddannelse og yde hjælp til at søge og anvende tilgængelig information.
 

Kollektiv -, individuel  eller gruppevejledning 

UU-vejlederen giver kollektiv vejledning til alle. Gruppevejledning og individuel vejledning gives til elever, der er vurderet ikke – uddannelses-parate i 8. klasse. UU tilrettelægger vejledningen på en måde, der tager udgangspunkt i ikke-uddannelsesparate elevers særlige behov for vejledning. I tilrettelæggelsen vurderer UU konkret, hvordan gruppevejledning og individuel vejledning kan supplere hinanden. Hvor gruppevejledning med fordel kan anvendes for blandt andet at understøtte valgparathed hos den enkelte, benyttes denne.
Uddannelsesparathed
Alle elever, der forlader 9. eller 10. klasse og søger optagelse på en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse, skal have deres uddannelsesparathed vurderet (dog ikke hvis eleven har en uddannelsesaftale til en erhvervsuddannelse).
Vurderingen foretages af skolen og UU og sker (første gang) i december måned i 8. klasse, følges løbende og vurderes endeligt, når eleven forlader skolen i 9. eller 10. klasse. Elev og forældre kan forlange, at ungdomsuddannelsen revurderer uddannelsesparatheden. Denne vurdering er endelig.

Vurderingen af uddannelsesparathed
Vurderingen tager udgangspunkt i en generel og samlet vurdering af elevens muligheder for at kunne påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse, og nedenstående punkter indgår i vurderingen:

Faglige forudsætninger:
 • Standpunktskarakterer (gennemsnit på mindst 4)
Personlige forudsætninger:
 • Motivation
 • Mødestabilitet
 • Selvstændighed
 • Ansvarlighed
 • Valgparathed
Sociale forudsætninger:
 • Samarbejdsevne
 • Respekt
 • Tolerance

Erhvervspraktik formidlet gennem UU-vejlederen
Elever i 8., 9. og 10. klasse kan komme i erhvervspraktik, hvis praktikken hænger sammen med uddannelsesplanen. Læs mere om erhvervspraktik på www.uu-kolding.dk (I skole> Erhvervspraktik)


Obligatorisk introduktionskursus
Alle elever i 8. klasse skal på introduktionskursus på to forskellige ungdomsuddannelser. Kurserne forløber over i alt fem dage, fordelt på 1 erhvervsintrodag i efteråret og 4 introdage i foråret.
Formålet med et introduktionskursus er, at eleverne får viden om to forskellige ungdomsuddannelser samt et indtryk af miljøet på stedet.

Eleverne tilmelder sig elektronisk med Uni-login via brobygning.unoung.dk. Deadline i december.
Brobygning
Elever i 9. klasse kan komme en uge i brobygning på en ungdomsuddannelse, hvis eleven er vurderet "ikke uddannelsesparat" af skolen og UU-vejlederen.
Hvis eleven er vurderet uddannelsesparat, er der ikke mulighed for brobygning i 9. klasse.
I 10. klasse skal alle elever i obligatorisk brobygning på minimum én erhvervsrettet ungdoms-uddannelse: (Hhx, Htx, Eud, Eux)
I Kolding udbydes der introkurser og brobygning på følgende ungdomsuddannelsesinstitutioner:
 • HANSENBERG Gymnasium (htx)
 • Munkensdam Gymnasium (stx)
 • Kolding Gymnasium (stx, IB)
 • IBC International Business College (hhx, eud)
 • HANSENBERG (eud)
 • Social- og Sundhedsskolens afdeling på IBC i Kolding
Formålet med brobygningen er at hjælpe eleven til at blive afklaret om valg af ungdoms-uddannelse. Brobygningen ligger i efteråret, og eleverne tilmelder sig elektronisk via brobygning.unoung.dk. 
Læs mere på www.uu-kolding.dk eller www.ug.dk